พร้อมดัน “กาญจนบุรี” สู่ต้นแบบ “ศูนย์พัฒนากีฬาต่อสู้” แห่งภูมิภาค

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทัพบก โดยสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬาทหารบก และกองพลทหารราบที่ 9 จัดการแข่งขันชกมวยไทย รายก…