แม่ร้อง! สส.ก้าวไกล ชลบุรี ลูกเห็นต่างการเมือง ครูสั่งห้ามเข้าเรียนวิชาประวัติศาสตร์…

การโต้เถียงกันระหว่างครูกับนักเรียน ในการแสดงความเห็นทางการเมือง เป็นหลักฐานที่ นายยอดชาย พึ่งพร สส.เขต 9 พรรคก้าวไกล จ.ชลบุรีพร้อมกับ แม่ของน้องนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง และผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายของที…