นักวิทย์พบ “หลุมดำมวลยิ่งยวด” แห่งใหม่ มีขนาดใหญ่สุดเท่าที่เคยพบ!

นักดาราศาสตร์รายงานการใช้เทคนิคใหม่ในการค้นหาหลุมดำ และพบ “หลุมดำมวลยิ่งยวด” (Ultramassive Black Hole) แห่งใหม่ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมา โดยมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราถึง 3 หมื่นล้านเท…