คปภ.เข้าคุมกิจการ ‘สินมั่นคงประกันภัย’ พร้อมดำเนินคดีหากผู้บริหารทำผิด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให…