พาณิชย์ดัน 3 สินค้า จีไอ กาแฟดอยตุง-ดอยช้าง สับปะรดห้วยมุ่น ตีตลาดญี่ปุ่น

​นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มีนโยบายส่งเสริมสินค้าชุมชนท้องถิ่นให้ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยล่าสุด ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทำงานเชิงรุกเดินหน้าหารือร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ ของประเทศญี…