ค่าก่อสร้างไตรมาสสอง พุ่ง 5% เหล็กแพงสุด 27% ค่าวิศวกรรมพุ่ง 12%

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 2 ปี 65 เท่ากับ 131.2 เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปีนี้ โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น มาจากค่าตอบแทนในหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบที่เพิ่มขึ้นทุกรายการ โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมวดงานวิศวกรรม 12.4% คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ส่วนหมวดราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมี 5 รายการ ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ยังคงเพิ่มขึ้นมากถึง 27.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต และภาคการขนส่งสินค้า ทำให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้าทุกประเภทสูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างในรายการต่าง ๆ ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างใหม่ในช่วงเวลานี้ มีการปรับตัวสูงขึ้นด้วย ส่วนหมวดแรงงานยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

นายวิชัยกล่าวว่า เมื่อพิจารณารายละเอียด ต้นทุนของงานก่อสร้างในแต่ละหมวด พบว่างานวิศวกรรมโครงสร้าง มีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสัดส่วน 29.7% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ งานสถาปัตยกรรม มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 2.3%  เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสัดส่วน 63.7% งานระบบสุขาภิบาล เพิ่มขึ้น 1.7% โดยมีสัดส่วน 2.9% และงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร เพิ่มขึ้น 5.4% โดยมีสัดส่วน 3.7%   

ขณะเดียวกัน เมื่อแยกรายละเอียดหมวดวัสดุก่อสร้าง พบว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 65 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ราคาเพิ่มขึ้น 6.3% เทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เพิ่มขึ้น 27.5% จากปีก่อน กระเบื้อง ราคาลดลง 3.2% จากปีก่อน และราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่แล้ว ส่วนสุขภัณฑ์ ราคาเพิ่มขึ้น 12.9% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.2% จากไตรมาสที่แล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.5% จากไตรมาสที่แล้ว ส่วนวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพิ่มขึ้น 8.7% จากปีก่อน  คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

You May Also Like

More From Author